چرب زبانی ایران ایرانی همکاری ایرانی

چرب زبانی: ایران ایرانی همکاری ایرانی گرجستان گرجستان ایرانیان حسن روحانی رییس جمهور ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار حوادث آدم‌ربایی به خاطر یک شرط‌بندی

مردی که به خاطر یک شرط‌بندی و ندادن پول آن از سوی دوستانش ربوده شده است بود، قبل از جلسه دادگاه شکایت خود را بعد گرفت. 

آدم ربایی به خاطر یک شرط بندی

عبارات مهم : پرونده

مردی که به خاطر یک شرط بندی و ندادن پول آن از سوی دوستانش ربوده شده است بود، قبل از جلسه دادگاه شکایت خود را بعد گرفت.

به گزارش شرق، مردی که به خاطر یک شرط بندی و ندادن پول آن از سوی دوستانش ربوده شده است بود، قبل از جلسه دادگاه شکایت خود را بعد گرفت؛ ولی آدم رباها از جنبه عمومی جرم محاکمه شدند.

هشتم مرداد سال ٩٥ زنی با پلیس ١١٠ تماس گرفت و گفت: چند نفر از دوستان همسرم او را دزدیده اند.

آدم‌ربایی به خاطر یک شرط‌بندی

این زن گفت: چند روز بود از همسرم فرهاد، خبر نداشتم و او به منزل نیامده بود. تا اینکه چند ساعت پیش با من تماس گرفت و گفت دوستانش او را به خاطر ٥٠ میلیون تومان پول دزدیده اند و از من خواست این مبلغ را تهیه کنم و برایش بفرستم تا آنها او را رها کنند.

سپس مأموران کار خود را جهت پیداکردن این مرد شروع کردند. آنها بعد از شناسایی محل نگهداری این مرد که در باغی در خادم آباد بود، وارد آنجا شدند و فرهاد را از چنگ آدم رباها رها کردند.

مردی که به خاطر یک شرط‌بندی و ندادن پول آن از سوی دوستانش ربوده شده است بود، قبل از جلسه دادگاه شکایت خود را بعد گرفت. 

او بعد از رهایی از دست آدم رباها، به مأموران گفت: مدتی پیش در یک شرط بندی ٥٠ میلیون تومان پول به یکی از دوستانم باختم؛ ولی نتوانستم به او پولی بدهم. تا اینکه روز اتفاق چند مرد به عنوان مأمور جلوی من را گرفتند و من را سوار ماشین کردند.

پس از چند ساعت، من را به باغی در خادم آباد بردند و ٢٠ روز در آنجا نگه داشتند. تا اینکه مأموران آمدند و من را آزاد کردند. با توجه به مدارک موجود در پرونده، کیفرخواستی علیه این چهار مرد صادر و پرونده جهت پیگیری به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی اصغرزاده ارسال شد که شاکی روز گذشته قبل از شروع دادگاه، شکایت خود را بعد گرفت؛ ولی متهم ها از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفتند.

ابتدای جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد. سپس یکی از متهمان که خود را به عنوان مأمور معرفی کرده بود، برابر قضات ایستاد و گفت: فرهاد خودش با ما آمد و من او را مجبور به این کار نکردم.

آدم‌ربایی به خاطر یک شرط‌بندی

زمانی هم که به باغ آمد، اصلا او را کتک نزدیم و با او خوش رفتاری کردیم. سپس یکی دیگر از متهم ها در جایگاه حاضر شد و گفت: زمانی که فرهاد را دزدیدند، از ماجرای آدم ربایی خبر نداشتم. بعد از پنج روز متوجه شدم دوستانم فرهاد را دزدیده اند؛ ولی زمانی هم که فرهاد در باغ بود، هیچ کداممان با او بدرفتاری نکردیم. در آخر جلسه، قضات جهت تصمیم گیری راجع به این پرونده وارد شور شدند.

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs