چرب زبانی ایران ایرانی همکاری ایرانی

چرب زبانی: ایران ایرانی همکاری ایرانی گرجستان گرجستان ایرانیان حسن روحانی رییس جمهور ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه توضیح دانشگاه علمی کاربردی راجع به مجوز رشته‌های پزشکی

دانشگاه جامع علمی کاربردی منشتر شدن اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این دانشگاه آمادگی دارد در چارچوب ضوابط نظام آموزشی استانداردهای در نظر گرفته شده، شورای عالی برنامه‌ر

توضیح دانشگاه علمی کاربردی راجع به مجوز رشته‌های پزشکی

توضیح دانشگاه علمی کاربردی راجع به مجوز رشته های پزشکی

عبارات مهم : آموزش

دانشگاه جامع علمی کاربردی منشتر شدن اطلاعیه ای اعلام کرد: این دانشگاه آمادگی دارد در چارچوب ضوابط نظام آموزشی استانداردهای در نظر گرفته شده، شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی را نیز در سرفصل رشته های فعال خود لحاظ کند.

به گزارش ایسنا، دانشگاه جامع علمی کاربردی در توضیح مجوز نداشتن رشته های پزشکی در این دانشگاه تاکید کرد: «باتوجه به ربع قرن فعالیت در نظام آموزش عالی این دانشگاه با داشتن بیش از ۱۵ هزار کد رشته محل جهت همه این رشته ها دارای مجوز از مراجع قانونی و نظام عالی کشور است.

توضیح دانشگاه علمی کاربردی راجع به مجوز رشته‌های پزشکی

دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها به عنوان متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی (یا به عبارتی بهتر نظام آموزش عالی مهارتی) است که نشانه این دانشگاه، فراهم آوردن موجبات همکاری شرکت ها و مراکز شخصی جهت آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش های متفاوت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هست. به نحوی که دانش آموختگان بتوانند جهت فعالیتی که به آنها محول می شود، دانش و مهارت مورد نیاز را کسب کنند.

در این اطلاعیه آمده هست، در رشته هایی که طی چند سال اخیر بدلیل تفکیک وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوجود آمده هست، این دانشگاه آمادگی دارد در چارچوب ضوابط نظام آموزشی استانداردهای در نظر گرفته شده است شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی را نیز همانند استانداردهای شورای گسترش آموزش عالی در سرفصل رشته های فعال خود لحاظ کند».

دانشگاه جامع علمی کاربردی منشتر شدن اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این دانشگاه آمادگی دارد در چارچوب ضوابط نظام آموزشی استانداردهای در نظر گرفته شده، شورای عالی برنامه‌ر

واژه های کلیدی: آموزش | پزشکی | آموزشی | دانشگاه | کاربردی | دانشگاه | وزارت علوم | برنامه ریزی | وزارت بهداشت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs