چرب زبانی ایران ایرانی همکاری ایرانی

چرب زبانی: ایران ایرانی همکاری ایرانی گرجستان گرجستان ایرانیان حسن روحانی رییس جمهور ریاست جمهوری

آمریکا، کشور عزیزمان ایران را حامی مهم تروریسم خواند

در گزارش تازه اوضاع تروریسم در جهان، آمریکا کشور عزیزمان ایران را دولت مهم حامی تروریسم در دنیا توصیف کرده است. آمریکا، کشور عزیزمان ایران را حامی م..

ادامه مطلب

اصلاح‌طلبان از روحانی سهم‌خواهی نمی‌کنند ولی … / دلواپسان همچنان بهانه‌گیری می‌کنند ، میرلوحی

محمود میرلوحی می‌گوید: اصلاح طلبان که سهم خواهی‌ای از رییس جمهور نکرده‌اند ولی من از کسانی که اعتقاد به سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان هستند می‌پرسم که می‌خواهی..

ادامه مطلب